Kontakt

ZBORAN, s.r.o.
Šebešťanová 175
017 04 Považská Bystrica

IČO: 36 795 283
DIČ: 20 22 40 30 09
IČ DPH: SK 20 22 40 30 09

Tel.: 042/432 11 84
Mob.: 0907 714 329

e-mail: zboran@zboran.sk